Mustafa Kemal’in Okul Hayatı: Hangi Okullara Gitti?

Mustafa Kemal sırasıyla hangi okullara gitti? Bu makalede, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hayatının ayrıntılarını bulacaksınız. Okuduğu okulların sıralaması ve önemi hakkında bilgi edinin.Mustafa Kemal sırayla hangi okullara gitti? Mustafa Kemal Atatürk‘ün eğitim hayatı, onun liderlik yolculuğunun temelini oluşturdu. İlk olarak Selanik’te bir ilkokula başladı. Ardından, Mustafa Kemal İzmir’deki Şemsi Efendi İlkokulu’na devam etti. Daha sonra, Mustafa Kemal Manastır Askeri Rüştiyesi’ne kaydoldu. Bu okulda askeri disiplin ve strateji konularında eğitim aldı. Sonraki adımı ise Selanik Askeri İdadisi oldu. Burada, bilgi ve liderlik becerilerini daha da geliştirdi. Mustafa Kemal, son olarak Harp Okulu’na katıldı ve askeri eğitimini tamamladı. Tüm bu okullarda aldığı eğitimler, onun gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi olmasına yardımcı oldu.

Mustafa Kemal, önce Selanik Askeri Rüştiyesi’ne, ardından Manastır Askeri İdadisi’ne gitti.
Daha sonra Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okulu’na kaydoldu.
Mustafa Kemal, Fransa’da Saint-Cyr Askeri Akademisi’nde eğitim aldı.
Eğitimine devam eden Mustafa Kemal, Berlin’deki Kraliyet Harp Akademisi’ne katıldı.
Son olarak Mustafa Kemal, İstanbul’da Mekteb-i Erkân-ı Harbiye-i Şahane’ye devam etti.
 • Mustafa Kemal, önce Selanik Askeri Rüştiyesi’ne, ardından Manastır Askeri İdadisi’ne gitti.
 • Daha sonra Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okulu’na kaydoldu.
 • Mustafa Kemal, Fransa’da Saint-Cyr Askeri Akademisi’nde eğitim aldı.
 • Eğitimine devam eden Mustafa Kemal, Berlin’deki Kraliyet Harp Akademisi’ne katıldı.
 • Son olarak Mustafa Kemal, İstanbul’da Mekteb-i Erkân-ı Harbiye-i Şahane’ye devam etti.

Mustafa Kemal hangi okullara gitti?

Mustafa Kemal çocukluk ve gençlik döneminde farklı okullarda eğitim aldı. İlk olarak, Selanik’te bulunan Şemsi Efendi İlkokulu’na gitti ve burada temel eğitimini tamamladı. Daha sonra, Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti ve ortaokul eğitimini burada aldı.

İlkokul Ortaokul Lise
Şemsi Efendi İlkokulu Şemsi Efendi Ortaokulu Salihli Mülkiye Rüştiyesi
Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) Manastır Askeri İdadisi Harbiye Mektebi

Mustafa Kemal lise eğitimini nerede tamamladı?

Mustafa Kemal lise eğitimini Selanik’teki Manastır Askeri İdadisi’nde tamamladı. Bu okulda askeri disiplin ve eğitimle birlikte genel lise müfredatını da aldı. Lise yıllarında özellikle matematik ve fen bilimlerine olan ilgisi belirginleşti.

 • Ankara Lisesi
 • Manastır Askeri İdadisi
 • Salonika Askeri İdadisi

Mustafa Kemal hangi üniversitede okudu?

Mustafa Kemal, İstanbul’da bulunan Harbiye Mektebi’nde askeri eğitim aldı. Harbiye Mektebi, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli askeri okullarından biriydi. Burada askeri strateji, taktikler ve liderlik becerileri gibi konularda eğitim aldı.

 1. Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.
 2. Üniversiteye 1899 yılında girdi.
 3. Eğitimini tamamlayarak 1905 yılında mezun oldu.
 4. Mezuniyet sonrası yurt dışına giderek askeri eğitimler aldı.
 5. Daha sonra Türkiye’ye dönerek askeri ve siyasi kariyerine devam etti.

Mustafa Kemal yurtdışında hangi okullara gitti?

Mustafa Kemal, yurtdışında da eğitim gördü. İlk olarak, İstanbul’da bulunan Mekteb-i Mülkiye’ye devam etti ve burada hukuk eğitimi aldı. Daha sonra, Fransa’ya giderek Saint Cyr Askeri Akademisi’ne katıldı ve askeri strateji ve taktikler konusunda daha derin bir eğitim aldı.

Theresianum Koleji Manastır Askeri İdadisi Sofya Askeri Okulu
Mustafa Kemal, Viyana’da bulunan Theresianum Koleji’nde öğrenim gördü. Manastır Askeri İdadisi’nde eğitim aldı. Mustafa Kemal, Sofya Askeri Okulu’nda askeri eğitimini tamamladı.

Mustafa Kemal’in askeri eğitimi nasıl oldu?

Mustafa Kemal’in askeri eğitimi, Harbiye Mektebi’nde başladı ve burada temel askeri disiplin ve bilgileri öğrendi. Daha sonra, yurtdışında Fransa’da bulunan Saint Cyr Askeri Akademisi’nde eğitim aldı ve askeri strateji ve taktikler konusunda uzmanlaştı. Bu eğitimleri sayesinde Mustafa Kemal, ileride Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir lider olacaktı.

Mustafa Kemal’in askeri eğitimi Harp Okulu’nda başladı ve Almanya’da Berlin ve Konya’da Fransız subaylarından aldığı eğitimle devam etti.

Mustafa Kemal’in eğitimi hangi dönemde gerçekleşti?

Mustafa Kemal’in eğitimi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar gerçekleşti. Çocukluk ve gençlik döneminde Selanik’te çeşitli okullarda eğitim aldı. Lise eğitimini Selanik’teki Manastır Askeri İdadisi’nde tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gitti ve Harbiye Mektebi’nde askeri eğitim aldı. Yurtdışında ise Mekteb-i Mülkiye ve Saint Cyr Askeri Akademisi’nde eğitim gördü.

Mustafa Kemal’in eğitimi, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir.

Mustafa Kemal’in eğitimi ne zaman tamamlandı?

Mustafa Kemal’in eğitimi, 20. yüzyılın başlarında tamamlandı. Lise eğitimini Selanik’teki Manastır Askeri İdadisi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gitti. Harbiye Mektebi’nde askeri eğitim aldıktan sonra yurtdışına giderek Mekteb-i Mülkiye ve Saint Cyr Askeri Akademisi’nde eğitim gördü. Bu eğitimlerin ardından Mustafa Kemal, Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir lider olarak ortaya çıkacaktı.

Mustafa Kemal’in eğitimi ne zaman tamamlandı?

Mustafa Kemal’in eğitimi, 1905 yılında Harp Okulu’ndan mezun olmasıyla tamamlandı.

Mustafa Kemal’in eğitimi ne zaman tamamlandı?

Mustafa Kemal, 1905 yılında Harp Okulu’ndan mezun oldu ve eğitimini tamamladı.

Mustafa Kemal’in eğitimi ne zaman tamamlandı?

Mustafa Kemal’in eğitimi, 1905 yılında Harp Okulu’ndan mezun olarak tamamlandı.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti